Wednesday, 25/11/2020 - 14:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Châu Minh
Bài tin liên quan
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT). Bên cạnh những thuận lợi, ngành giáo dục còn gặp không ít khó khăn về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,... Song, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) toàn ngành, sự nghiệp giáo dục của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng vững chắc. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có những định hướng mang tầm chiến lược ưu tiên phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, với những quyết sách đúng đắn, những cơ chế thuận lợi để tháo gỡ nhiều nút thắt cho ngành giáo dục Bắc Giang như: Giải quyết vấn đề quá tải ở các trường mầm non, thiếu giáo viên cấp tiểu học, công tác quản lý tài chính, việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT.... Bởi vậy, giáo dục Bắc Giang đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Toàn ngành đã thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp các cấp học phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm tinh giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 768 cơ sở giáo dục (giảm 69 cơ sở so với năm 2015), trong đó 250 trường mầm non, 222 trường tiểu học, 212 trường THCS, 26 trường TH&THCS, 48 trường THPT, 9 trung tâm, 01 trường cao đẳng.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tuy vậy, ngành giáo dục vẫn xây dựng kế hoạch tổ chức đa dạng các hình thức dạy học bảo đảm học sinh “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Bởi vậy, chất lượng giáo dục vẫn được duy trì và nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,34%. Hiện 10/10 huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3 và PCGD THCS mức độ 2 (trong đó thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3). Tỷ lệ kiên cố hóa toàn tỉnh đạt 92,4% (tăng 8,4%); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93,2%, đạt mục tiêu Đại hội. Nhiều chỉ tiêu giáo dục của tỉnh được đánh giá trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Thi học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia hằng năm luôn đứng trong tốp 12 tỉnh, thành phố. Trong 5 năm qua đã có 298 học sinh đoạt giải quốc gia, đặc biệt, năm 2018 có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế; năm 2019 tiếp tục đạt 02 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á và quốc tế.

Bên cạnh những thành tích nổi bật mà ngành đã đạt được trong thời gian vừa qua, ngành giáo dục tự đánh giá còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị đổi mới chương trình GDPT, như: Việc đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học ở một số giáo viên chuyển biến chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu so với yêu cầu; tỉ lệ giáo viên văn hóa cấp tiểu học ở một số huyện còn thấp, chưa bảo đảm cho tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Một số CBQL, giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho thực hiện chương trình mới ở một số địa phương còn bất cập, thiếu phòng học, phòng chức năng; một số trường còn thiếu diện tích sân chơi bãi tập; một số trang thiết bị dạy học cũ lạc hậu chưa thay thế kịp thời; các điều kiện để ứng dụng thiết bị dạy học thông minh chưa nhiều…

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trên đây, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, với mục tiêu: Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, ngành giáo dục đề ra một số giải pháp yếu sau:

Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở các cấp học hợp lý, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương và quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tăng cường tham mưu chính quyền địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất cho phát triển giáo dục, sắp xếp hệ thống trường theo đúng quy định của Điều lệ trường học, các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2020 - 2025, khuyến khích đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư nhằm phát triển hệ thống giáo dục mầm non theo hướng bền vững.

Thứ hai: Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hằng năm, rà soát đội ngũ giáo viên để phối hợp tham mưu tuyển dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng lộ trình đổi mới chương trình GDPT.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí giáo viên hợp lý, khắc phục tình trạng thiếu, mất cân đối cơ cấu giáo viên khi triển khai nhiệm vụ, các hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh việc bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho 100% giáo viên tham gia dạy chương trình GDPT mới. Chủ động rà soát đội ngũ và xây dựng kế hoạch nâng chuẩn giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Thứ ba: Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh giáo dục STEM trong chương trình GDPT. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2021-2025 tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục; triển khai mô hình trường học thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh của tỉnh.

Xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quản lý chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa; phối hợp tốt với gia đình, cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển Trường THPT Chuyên, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia, trong tốp 15 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, tiếp tục có học sinh dự thi vòng 2 - kỳ thi tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Thứ tư: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh về việc đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2019-2025; xóa toàn bộ phòng học tạm, học nhờ. Phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu UBND các cấp đầu tư kinh phí, bố trí lồng ghép các dự án hoặc xã hội hóa để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Thứ năm: Thực hiện tốt công tác truyền thông về giáo dục nhằm giúp người dân hiểu rõ những chủ trương đổi mới, những nỗ lực của ngành, đồng thời tăng cường phản biện từ xã hội, từ đó kịp thời điều chỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển GD&ĐT.

Để giáo dục Bắc Giang tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ quyết tâm nỗ lực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giữ vững kỷ cương, nền nếp trường lớp học; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, giữ vững vị thế của giáo dục Bắc Giang với cả nước để xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

(Trích bài phát biểu tham luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025)

Trần Tuấn Nam - TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT


Nguồn:Sở GD&ĐT Bắc Giang. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 5
Tháng 11 : 192
Năm 2020 : 26.362