Thứ tư, 29/11/2023 - 18:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang - Email: c2chauminh@bacgiang.edu.vn. Website: http://thcschauminh.pgdhiephoa.edu.vn. Welcome to Chau minh Secondary School web Portal, Chau Minh - Hiep Hoa - Bac Giang. Email: c2chauminh@bacgiang.edu.vn. Website: http://thcschauminh.pgdhiephoa.edu.vn.
  • Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Chuyên đề giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông năm học 2020 - 2021. Việc đưa STEM vào trường phổ thông mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ ...
Tài nguyên